pon.. lip 15th, 2024

Pompa zatapialna zanurzeniowa to rodzaj pompy, która jest całkowicie zanurzona w wodzie lub innej cieczy. Pompa głębinowa jest podłączona do silnika, a silnik jest podłączony do źródła energii elektrycznej. Wiele pomp głębinowych wykorzystuje wyłącznik pływakowy, który automatycznie włącza i wyłącza pompę głębinową w oparciu o ustalony poziom cieczy.

Pompa zatapialna jest zaprojektowana do pracy, gdy jest zanurzona pod wodą. Zwykle umieszcza się ją w studzience lub kanale i wykorzystuje ona hermetycznie uszczelniony silnik. Zapewnia to brak kontaktu wody z połączeniami elektrycznymi i zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza między pompą a olejem, co zwiększa jej trwałość i wydajność.

Główną zaletą tego typu pompy jest to, że zapobiega ona kawitacji pompy, problemowi związanemu z dużą różnicą wysokości pomiędzy pompą a powierzchnią cieczy. Pompa zatapialna jest urządzeniem, które posiada hermetycznie uszczelniony silnik ściśle połączony z korpusem pompy. Cały przyrząd jest zanurzony w pompowanej cieczy.

Pompa zatapialna to system pompowy, który jest całkowicie lub w większości zanurzony w wodzie. Pompa zatapialna ma wiele zalet w porównaniu z pompami strumieniowymi i odśrodkowymi, a podstawowymi zaletami są bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.

Ogólnie rzecz biorąc, najczęstsze zastosowania, jakie ma pompa zatapialna zanurzeniowa to:

Przemysłowe: pompowanie ścieków, innych cieczy przemysłowych;
Mieszkaniowe: pompowanie wody studziennej;
Komercyjne: pompowanie wody powodziowej.

Zalety:

  • Może być umieszczona w suchym wykopie i nie emituje hałasu;
  • Łatwo obsługuje zawiesiny, solanki, ścieki i inne ciecze zawierające ciała stałe;
  • Dostępne w wersjach z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym.

Related Post